2023. gada 15. decembrī. Alūksnē veiksmīgi pabeigta pacientu apsekošana projektā EUROHELICAN

 

 

Alūksnes pētījuma centrā, ko Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts atklāja 2023. gada 14. septembrī, līdz decembra vidum tika apsekoti 340 pacienti.
 
Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar H. pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas H. pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Infekcija Helicobacter pylori jeb H. pylori būtiski palielina risku saslimt ar kuņģa vēzi  - vairums kuņģa vēža gadījumu ir saistīti ar šo infekciju. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās rekomendācijas kuņģa vēža profilakses pasākumu ieviešanai unto efektivitātes izvērtēšanai.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniece, gastroenteroloģe Dr.med Danute Ražuka-Ebela sacīja, ka šogad uzsākta jau 10 gadus notiekošā pētījuma GISTAR dalībnieku apsekošana trīs Latvijas pilsētās: “Darbību beiguši Ludzas un Alūksnes centri, kuros apsekoti cilvēki, kas pētījumā piedalās no 2014. gada. Darbu šobrīd turpina pētījumu centrs Cēsīs. Projekta ietvaros apsekoti 1150 cilvēki. Esam ļoti pateicīgi pētījuma dalībniekiem par ieguldīto laiku kopīga mērķa vārdā.”

Savukārt 2024. gadā darbu uzsāks pētījumu centri arī citās Latvijas pilsētās.
 
Latvijā projektu EUROHELICAN vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization - IARC/WHO Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican

Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101079944

2023. gada 2. novembrī. Cēsīs atklāj GISTAR pētījuma centru un rīko apmācības topošajiem pētījuma darbiniekiem

1. novembrī Cēsīs atklāja GISTAR pētījuma centru, kurā notika apmācības topošajiem centra darbiniekiem. GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Mācību laikā jaunie darbinieki tika iepazīstināti ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

26. oktobrī Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroenterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja.

LU KPMI vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Sergejs Paršutins centra darbiniekus iepazīstināja ar datu ievades sistēmām, drošības noteikumiem un datu glabāšanas nosacījumiem, bet LU KPMI vecākā eksperte Aiga Rūdule informēja par īpašajām EU4Health programmas un projekta EUROHELICAN prasībām, sasniedzamajiem rezultātiem un kvalitātes kontroli, kā arī par pētījuma GISTAR dizanu, mērķiem un uzdevumiem.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar H. pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas H.pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHO Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican

Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101079944

2023. gada 14. septembrī. Alūksnē atklāj GISTAR pētījuma centru un rīko apmācības topošajiem pētījuma darbiniekiem

14. septembrī Alūksnē atklāja GISTAR pētījuma centru, kurā notika apmācības topošajiem centra darbiniekiem. GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni.

Mācību laikā jaunie darbinieki tika iepazīstināti ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

14. septembrī Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroenterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja, kā arī citi LU KPMI darbinieki.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (International Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHO Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.


Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican


Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.
Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas EU4Health saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101079944

2023. gada 28. augustā. Veiksmīgi noslēgušās HYCOR projekta klīniskās aktivitātes Liepājas pētījumu centrā

 

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu Liepājā veiksmīgi noslēguši projekta GISTAR klīniskās aktivitātes, uz kura bāzes tika īstenots arī projekts HYCOR jeb  hibrīda sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam.

GISTAR ir daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni, bet HYCOR ir hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam. Zinātniskais pētījums izstrādāts, lai meklētu jaunas stratēģijas kuņģa vēža mirstības samazināšanai augsta riska zonās. Pavisam GISTAR pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā.

Veseli indivīdi vecumā no 40 līdz 64 gadiem tika aicināti labprātīgi piedalīties zinātniskajā projektā. Pētījuma dalībniekiem tika aizpildīta anketa, kurā apkopoja dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Daļa dalībnieku, kuri izteica vēlmi piedalīties projektā, tika aicināti piedalīties turpmākajos izmeklējumos. Dalībnieku atlase notika pēc nejaušības principa, bet tiem dalībniekiem, kuriem bija nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, tika rekomendēts veikt diagnostiskos testus. Atlasīto dalībnieku grupai piedāvāja nodot asins analīzes, lai identificētu kuņģa atrofijas pazīmes (stāvoklis, kam raksturīgs pastiprināts kuņģa vēždraudes risks) un veikt slēpto asins piejaukuma noteikšanas testu izkārnījumos jeb fēcēs (lai atlasītu pacientus ar paaugstinātu kolorektālā vēža risku). Dalībniekiem,  kuriem tests bija pozitīvs (novērotas novirzes no normas), tika aicināti veikt endoskopiskos izmeklējumus.

Kopumā 35 pētījuma subjektiem bija indikācijas veikt kolonoskopiju (apakšējo endoskopiju) sakarā ar pozitīvo slēpto asiņu testu; 23 no tiem izmeklējumu veikuši. Savukārt, augšējo endoskopiju bija aicināti veikt 22 pētījuma dalībnieki; 16 no tiem izmeklējumu ir veikuši. Visi pētījuma dalībnieki bija informēti par savu endoskopisko atradni, pēc nepieciešamības, tika nosūtīti pie atbilstoša specialista.

No 842 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 206 atklāja kuņģī mītošo un kuņģa vēža attīstību veicinošo baktēriju Helicobacter pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tika nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija, ko pētījuma dalībnieki turpinās saņemt līdz augusta beigām.

Papildus tam Liepājas pētījumu centrā pētījuma dalībnieki veica īpašu izelpas mērījumu hibrīda izelpas analizatorā. Šīs aktivitātes mērķis bija izstrādāt matemātisku modeli kolorektālā vēža noteikšanai un novērtēt speciāli izstrādātās iekārtas sensoru veiktspēju šīs slimības noteikšanai. Lai gan šobrīd ar šo iekārtu nav iespējams noteikt precīzu saslimšanas diagnozi, šobrīd ar to palīdzību tiek attīstīta jauna eksperimentālā tehnoloģija - potenciāli jauns kolorektālā vēža skrīnings. Jāatzīmē, ka šobrīd aktīvi norīt iegūto datu analīze, rezultātu interpretācija.

GISTAR pētījuma iesaistītie zinātnieki atgādina - gremošanas sistēmas audzēji sastāda lielu daļu no kopējā audzēju skaita visā pasaulē un katru gadu tiek diagnosticēti 3.88 miljoni jauni saslimšanas gadījumi, kā arī no gremošanas sistēmas audzējiem katru gadu mirst 2.83 miljonu cilvēku.

Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Daudzus no vēža gadījumiem ir iespējams novērst: diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlaicīgi, lielāko daļu no audzējiem (tai skaitā arī kolorektālo un kuņģa vēzi) ir iespējams veiksmīgi ārstēt. GISTAR ir zinātnisks pētījums, kura nolūks ir veicināt kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanos.

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

2023. gada 1. augustā. Noslēgusies dalībnieku iekļaušanas Liepājas pētījuma centrā 

31. jūlijā noslēdzās dalībnieku iekļaušana GISTAR “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” – HYCOR – pētījumā Liepājā. Pavisam pētījumā iekļauti 11 223 dalībnieki, no tiem 842 – pētījuma centrā Liepājā. Pētījuma dalībnieku analīžu veikšana, rezultātu apkopošana un eradikācijas terapijas nozīmēšana turpināsies līdz augusta beigām.  

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūta pētnieki izsaka pateicību visiem iesaistītajiem pētījuma dalībniekiem, pētījuma centra Lipājā darbiniekiem, Liepājas pilsētas un novadu pašvaldībām un medicīnas iestādēm par veiksmīgo sadarbību.  


Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


2023. gada 25. jūlijā. Projekta HYCOR rezultāti tiks prezentēti divās starptautiskās konferencēs

Balstoties projekta “Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam” - HYCOR rezultātos, rudens ieskaņā divās starptautiskās zinātniskajās konferencēs tiks prezentētas tēzes:

34. Starptautiskās Ķirurgu, gastroenterologu un onkologu asociācijas Vispasaules kongresā (34th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists) šī gada 9. – 12. septembrī Veronā, Itālijā - “Gaistošo organisko savienojumu nozīme kolorektālā vēža pacientu rezekciju audos un izelpā” (“Significance of Volatile Organic Compounds in Surgical Resection Tissues and Exhaled Breath from Colorectal Cancer Patients”). Vairāk: https://www.iasgoverona.com/

Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2023 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEG WEEK 2023) kongresā 14. – 17. oktobrī – Kopenhāgenā, Dānijā – “Pētījums par kolorektālā vēža audu volatilomiskām pazīmēm potenciālu neinvazīvu biomarķieru identificēšanai kolorektālā vēža gadījumā" (“Investigation of volatilomic signatures of colorectal tissues towards identification of potential non-invasive biomarkers for colorectal cancer”). Vairāk: https://ueg.eu/week/programme

Abu pētījumu galvenais mērķis bija pētīt gaistošos organiskos savienojumus, kas veidojas no kolorektālā vēža audiem, un papildus tam tika identificēta organisko savienojumu klātbūtne kolorektālā vēža pacientu izelpā.


Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


2023. gada 24. jūlijā. Noslēgusies GISTAR pētījuma centra Ludzā darbība

Šī gada 14. jūlijā noslēgusies GISTAR pētījuma dalībnieku kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījuma pirmā centra, Ludzā, darbība. Pētījuma centrā Ludzā kopā apsekoti 547 GISTAR dalībnieki. Pētījums notiek starptautiskā projekta “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros. 

Tajā tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. 

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām. 

Aicinām vairāk par projektu uzzināt projekta EUROHELICAN sadaļā LU KPMI mājasalpā.


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.


2023. gada 27. jūnijā. Jauns raksts par GISTAR pētījumu publicēts tiešsaistes žurnālā „Gut”

Foto: Book publishing photo created by Racool_studio - www.freepik.com

Jauns zinātnisks raksts par pētījumu “Klaritromicīnu saturoša trīskārša Helicobacter pylori eradikācijas terapija inducē ilglaicīgas rezistento baktēriju kopas zarnā” (“Clarithromycin-containing triple therapy for Helicobacter pylori eradication is inducing increased long-term resistant bacteria communities in the gut”), kura autori ir LU KPMI zinātnieki Olga Sjomina, Reinis Vangravs, Elīna Ļeonova, Inese Poļaka, Dārta Pūpola, Kristaps Čivkulis, Sergejs Paršutins, Ilmārs Stonāns un Mārcis Leja, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes zinātniece Aleksandra Janiceka (pārstāv arī E. Ļeonova un M. Leja), Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (International Agency for Research of Cancer – IARC) zinātniece Dr. Jin Young Park, un Karolinskas institūta zinātnieks Prof. Lars Engerstrand, ir publicēts vadošajā starptautiskajā gastroenteroloģijas un hepatoloģijas žurnālā “Gut” ar ietekmes faktoru 31.795.

Zarnu rezistomas indukcijas nozīme pēc H. pylori izskaušanas terapijas ir ilgstoši apspriests teamts, un pieejamā informācija ir pretrunīga; parasti tiek uzskatīts, ka normāla zarnu mikrobiota tiek atjaunota 3–6 mēnešus pēc ārstēšanas ar antibiotikām. Tādēļ GISTAR pētījuma ietvaros Latvijā tika veikts randomizēts kontrolēts klīniskais pētījums, novērtējot zarnu mikrobiotas izmaiņas pirms un 6 mēnešus pēc divu H. pylori izskaušanas ārstēšanas shēmu ievadīšanas. Iegūtie rezultāti liecina, ka zarnu rezistoms saglabājās palielināts vismaz 6 mēnešus pēc 14 dienu klaritromicīnu saturošas shēmas, kas netika novērots amoksicilīnu/bismutu saturošajās ārstēšanas un kontroles grupās. Pamatojoties uz šī pētījuma rezultātiem, pētnieki ierosina, ka ikreiz, kad tiek ieviestas jaunas, uz antibiotikām balstītas terapijas shēmas, piemēram, kuņģa vēža profilaksei, iepriekš jāizpēta ilgtermiņa ietekme uz zarnu rezistences indukcijas potenciālu.

Pētījums veikts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184 "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem"


2023. gada 26. jūnijā. Aizstāv promocijas darbu, kas balstīts GISTAR datos

16. jūnijā savu promocijas darbu zinātnes doktora grāda iegūšanai medicīnas un veselības zinātnēs, klīniskās medicīnas nozarē, internās medicīnas apakšnozarē aizstāvēja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniece Danute Ražuka-Ebela. Darbs izstrādāts Latvijas Universitātes Dr.med. profesora Mārča Lejas un Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes aģentūras (International Agency of Research for Cancer of World Health Organization – IARC/WHO)  Dr.phil. Jin Young Park vadībā.

Lai novērstu kuņģa vēzi, ir nepieciešams uzlabot kuņģa priekšvēža stāvokļu noteikšanas metodes. Promocijas darba "Populācijai pielāgota pieeja pepsinogēnu testa uzlabošanai  kuņģa priekšvēža stāvokļu diagnostikā" mērķis bija, identificējot ar H. pylori un kuņģa atrofijas izplatību saistītus socioekonomiskus un dzīvesveida faktorus populācijā, izstrādāt populācijai pielāgotu pieeju kuņģa priekšvēža stāvokļu seroloģiskā skrīninga uzlabošanai.

Darbs izstrādāts, balstoties LU KPMI pētījuma GISTAR datos. Veicot izpēti, izdevās uzlabot seroloģiskā skrīninga ar pepsinogēnu noteikšanu serumā precizitāti priekšvēža stāvokļu noteikšanā. Pētījuma rezultātā konstatēts, ka testa spēja atklāt priekšvēža stāvokļus atšķiras smēķētājiem un to spēj ietekmēt populācijas faktori. Pētījumā iegūtie rezultāti var tikt izmantoti kā materiāls jaunu stratēģiju izveidei un turpmāku pētījumu veikšanai kuņģa vēža novēršanai.

Darbu recenzēja Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors Dr.med. Aldis Puķītis, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Dr.med. Juris Pokrotnieks, un Trinitijas koledžas pārstāvis Ph.D Colm O’Morain, Dublina (Īrija).

Sirsnīgi sveicam!


2023. gada 7. jūnijā. LU KPMI turpina darbu projektā EUROHELICAN

ES programmas ES – veselībai (EU4Health) projekta "Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu" (Accelerating gastric cancer reduction in Europe through Helicobacter pylori eradication) jeb saīsinājumā – EUROHELICAN ietvaros tiek izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Šī kuņģī mītošā baktērija ir būtisks kuņģa vēža attīstības riska faktors. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai.

LU KPMI projektu realizē sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Francija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Aicinām vairāk par projektu lasīt īpaši izveidotajā projekta EUROHELICAN sadaļā LU KPMI mājasalpā.


Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.


2023. gada 6. jūnijā. Ar GISTAR datos balstītu darbu konferencē saņem Eiropas mēroga atzinību par labākajām tēzēm

Foto: no personīgā arhīva

Maija otrajā pusē Srebreno, Horvātijā, noritēja 2. Eiropas Jauno gastroenterologu konference (European Conference of Young Gastroenterologists) “Izaicinājumi klīniskajā gastroenteroloģijā un hepatoloģijā”. Starp pieciem jaunajiem Latvijas gastroenterologiem konferencē piedalījās arī LU KPMI pētniece Danute Ražuka-Ebela. Par stenda referātu "Erosive esophagitis and Helicobacter pylori infection associated with the accuracy of the pepsinogen test in detecting precancerous gastric lesions" viņa saņēma apbalvojumu par labākajām tēzēm.

Apsveicam!

Stenda referāta izstrādes atbalsts:

Eiropas Sociālā fonda projekts “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” nr. 8.2.2.0/20/I/006;

ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros realizētais projekts "H.pylori eradikācijas shēmas optimizācija masveida kuņģa vēža prevencijas pasākumiem", projekta ID Nr. 1.1.1.1/18/A/184.


2023. gada 6. jūnijā. Ar GISTAR datos balstītu darbu students ar izcilību pabeidz universitāti

Maija izskaņā Latvijas Universitātē noritēja medicīnas fakultātes diplomdarbu aizstāvēšanas sesijas. Students Alexander Nyrén, kas savu diplomdarbu izstrādāja LU KPMI zinātniskās asistentes Olgas Sjominas-Gubarevas vadībā, saņēma izcilu vērtējumu un Dr. med. Prof. Daiņa Krieviņa atzinību par labāko diplomdarba prezentāciju. Jaunā absolventa darbs "The value of pepsinogen I/II ratio, ghrelin and trefoil factor 3 in diagnosing precancerous gastric lesions" balstīts LU KPMI pētījuma GISTAR datos.

Foto: no personīgā arhīva

Apsveicam un vēlam turpmākus panākumus!


2023. gada 27. aprīlī. Pieredzes stāsts: pirmzvēža stāvoklis var būt pārsteigums

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Turpinoties pētījumam Liepājā, kāda kurzemniece piekritusi dalīties pieredzē, kas viņai palīdzējusi apzināties draudus savai veselībai. Pētījuma ietvaros uzzinot, ka viņas kuņģa veselība, pašai nezinot, vērtējama kā “pirzmvēža stāvoklis”, Agita (vārds mainīts) mudina ikvienu, kas atbilst pētījuma mērķa grupai – 40-64 gadus vecus cilvēkus – izmantot iespēju un veikt piedāvātās bezmaksas veselības pārbaudes.

“Man nebija pilnīgi nekādu sūdzību par pašsajūtu!” savu stāstu iesāk Agita. “Zinātniskajā pētījumā piedalījos, savas tuvas radinieces mudināta. Viņa bija praktiski iesaistīta tā veikšanā un iedrošināja, ka pārbaudes palīdzēs zinātniekiem attīstīt gremošanas sistēmas vēža skrīningu, bet man – paturēt sirdsmieru par savu veselību. Tā nu es arī aizgāju un nodevu analīzes. Pēc laika saņēmu zvanu – kuņģī ir atklāta helikobaktērijas klātbūtne, ir nepieciešama tās izskaušanas terapija un papildu izmeklējumi.”

Helikobaktērija ir baktērija, kas mīt cilvēka kuņģī, un zinātniski pierādīts, ka tā veicina kuņģa vēža attīstību. Tās izskaušana jeb eradikācija ir viens no veidiem, kā šo risku samazināt. Savukārt papildu izmeklējumi pētījuma ietvaros tiek nozīmēti gadījumos, ja fēču jeb izkārnījumu vai asins analīzēs konstatētas kādas novirzes no normas.

“Helikobaktērijas izskaušanas terapiju es saņēmu bez maksas, bet papildu pārbaudes – manā gadījumā tā bija endoskopija jeb tā sauktā “kobra” – par nelielu pacienta iemaksu. Konsultācijā ar nozīmēto ārstu saņēmu slēdzienu – hronisks gastrīts un intestināla metaplāzija jeb izmaiņas kuņģa gļotādā. Citiem vārdiem, bez jebkādām sūdzībām par veselību man tika konstatēts pirmsvēža stāvoklis,” par pieredzēto stāsta Agita.

“Jaunās ziņas mani, protams, satrieca. Kā minēju, nekādus simptomus nebiju jutusi. Tajā pašā laikā vēlos uzteikt pētījumu centra darbu un iesaisti – gan toreiz, gan arī pašlaik jūtos ļoti “pieskatīta”. Darbinieki kārtoja gan visu pārbaužu norisi, gan turpmāko izmeklējumu veikšanu, pierakstus pie speciālistiem. Šo pāris gadu laikā, kopš apzinos draudus savai veselībai, pēc uzaicinājuma jau esmu veikusi arī atkārtotas pārbaudes. Kopumā ar diagnozi sadzīvoju gluži mierīgi, jo zinu, ka saņemšu aicinājumu nākošajām atkārtotajām pārbaudēm un man par to, pateicoties pētījumu centra speciālistiem, pat nav jādomā.

Pašlaik esmu ārsta uzraudzībā. Sadarbībā ar viņu, esmu mainījusi ikdienas paradumus: ievēroju sabalansētu uzturu, pieskatu, lai netrūkst nepieciešamo vitamīnu un turpinu fiziski kustēties. Nekādus īpašus ierobežojumus neizjūtu. Arī citiem iesaku – ja ir iespēja, noteikti veikt piedāvātās veselības pārbaudes! No šādām pārbaudēm nav jābīstas, jo tās palīdz savlaicīgi uzzināt, ja ir kādi sarežģījumi un vērst situāciju par labu!” Agita pabeidz stāstījumu ar pamudinājumu.

Līdz šim pētījumā GISTAR pierādīts, ka katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam būtu rūpīgi jāseko līdzi sava gremošanas trakta veselībai. Vairāk nekā 25% līdzšinējo pētījuma dalībnieku Liepājā atklāta helikobaktērija vai novirzes no normas veiktajās analīzēs.

Arī pašlaik Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti pārbaudīt gremošanas trakta veselību. Bezmaksas veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00, pieteikšanās pa tālruni – 25679868

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


2023. gada 3. martā. Aizsākas Ludzas pētījumu centra darbība

Foto: Ludzas pētījuma centra darbinieku apmācības

28. februārī durvis vēra GISTAR pētījuma centrs Ludzā. Līdz 2. martam tajā notika apmācības topošajiem Ludzas GISTAR pētījuma centra darbiniekiem. GISTAR dalībnieki tiks aicināti uz apsekošanu pētījuma etapa “GISTAR pētījuma dalībnieku kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījums (EUROHELICAN un TOGAS)” ietvaros.

1. martā Microsoft Teams vidē lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja GISTAR projekta zinātniskais vadītājs, Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (LU KPMI) direktors, gastroeneterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Kā mācībspēki apmācībās klātienē piedalījās projekta jaunais zinātnieks Sergejs Paršutins, LU KPMI vecākā eksperte, GISTAR pētījuma administratīvā vadītāja Aiga Rūdule, LU KPMI pētnieki Reinis Vangravs un Edgars Dauss.

Mācību laikā jaunā komanda tiek iepazīstināta ar pētījuma mājaslapu, datu lietošanas un drošības noteikumiem, GISTAR datu vadības sistēmu, pētījuma protokolu, pētījuma dalībnieku iekļaušanas kārtību un visu standartprocedūru apguve praksē.

3. martā Ludzas pētījuma centrā ir uzsākta pētījuma dalībnieku iekļaušana kohortas dinamiskās kontroles izsekošanas pētījuma (projektu EUROHELICAN un TOGAS) ietvaros.

Projekts “Kuņģa vēža izplatības mazināšanas paātrināšana Eiropā ar Helicobacter pylori izskaušanu” jeb saīsinājumā EUROHELICAN ir ES programmas ES – veselībai (EU4Health) atbalstīts projekts. Tā ietvaros tiks izvērtēta populācijā balstīta baktērijas Helicobacter pylori testēšanas un izskaušanas stratēģija. Projekta rezultātā pasaules un Eiropas eksperti izstrādās vadlīnijas kuņģa vēža skrīninga ieviešanai un rekomendācijas tā efektivitātes izvērtēšanai. Latvijā to vada Latvijas Universitātes Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūts (LU KPMI) sadarbībā ar Slovēnijas Nacionālo Sabiedrības veselības institūtu (The National Institute of Public Health - NIJZ), Pasaules Veselības Organizācijas Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (Inernational Agency for Research on Cancer of the World Health Organizations - IARC/WHOFrancija), Nantes universitātes slimnīcu (Nantes University Hospital, Francija) un Mariboras Dr. Ādolfa Drolca Kopienas veselības aprūpes centru (Community Healthcare Center dr. Adolf Drolc Maribor, Slovēnija). Projekts turpināsies līdz 2025. gada aprīļa beigām.

Vairāk par projektu EUROHELICAN - https://www.kpmi.lu.lv/lv-lv/petijumi-un-projekti/eurohelican

Projekts “Ceļā uz kuņģa vēža skrīninga īstenošanu Eiropas Savienībā” jeb saīsinājumā TOGAS aizsāksies 2023. gada martā, un LU KPMI tajā ir vadošais partneris, sadarbojoties ar vairāk nekā 20 institūcijām visā Eiropā.

Finansē Eiropas Savienība. Šeit paustie uzskati un viedoklis atspoguļo tikai autora(u) skatījumu un neizsaka nedz Eiropas Savienības, nedz Eiropas Veselības un digitālās izpildaģentūras (European Health and Digital Executive Agency - HaDEA) nostāju. Eiropas Savienība un finansējumu piešķirošā iestāde par tiem atbildību nenes.

Ja par publikācijas autoru ir norādīti Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras / Pasaules Veselības Organizācijas ((International Agency for Research on Cancer (IARC) / World Health Organization (WHO)) pārstāvji, viņi ir inidividuāli atbildīgi par paustajiem viedokļiem, un tie ne viemēr atspoguļo Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras lēmumus, politiku vai nostāju.


 

2023. gada 14. februārī. GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 11 000


GISTAR pētījumā iekļauto dalībnieku skaits sasniedzis 11 000. Pašlaik pētījums turpinās Liepājā, kur piedalījušies jau vairāk nekā 630 dalībnieku.

Sakām paldies ikvienam dalībniekam, kas jau ir iesaistījies mūsu pētījumā, kā arī gaidām jaunos interesentus, kas vēlas iesaistīties GISTAR norisē Liepājā.

GISTAR pētījums tiek realizēts gremošanas slimību agrīnai diagnostikai, kur ir iespēja veikt bezmaksas pārbaudes kuņģa - zarnu trakta saslimšanām iedzīvotājiem vecumā 40-64 gadiem. Jau iepriekš vēstīts, ka pētījums, kas veikts sadarbībā ar Liepājas Reģionālo slimnīcu, pierāda - katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam rūpīgi jāseko sava gremošanas trakta veselībai.


2023. gada 31. janvārī. Katram ceturtajam liepājniekam rūpīgi jāseko sava gremošanas trakta veselībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Pētījums GISTAR pierāda - katram ceturtajam Liepājas reģiona iedzīvotājam būtu rūpīgi jāseko līdzi sava gremošanas trakta veselībai. No 584 iedzīvotājiem, kas līdz šim piedalījušies pētījumā, 119 atklāta kuņģī mītošā un kuņģa vēža attīstību veicinošā baktērija H.pylori. Šādos gadījumos pētījuma dalībniekiem tiek nozīmēta minētās baktērijas izskaušanas jeb eradikācijas terapija. Tiem pētījuma dalībniekiem, kam tiek konstatētas novirzes no normas asins vai fēču paraugos, kādi bijuši vēl 30 gadījumi, tiek nozīmēti papildus izmeklējumi – augšējā endoskopija vai kolonoskopija.

Jau vēstīts, ka gremošanas sistēmas vēža statistika kā Latvijā, tā Eiropā un visā pasaulē ik gadu pieaug. Katrs ceturtais jaunatklātais vēzis attīstās gremošanas traktā. Gastrointestinālie audzēji ierindojas trešajā vietā vēža dēļ mirušo skaitā. Kolorektālais (resnās un taisnās zarnas) vēzis un kuņģa vēzis ir visplašāk izplatītie gremošanas sistēmas audzēji. Kolorektālo vēzi Latvijā diagnosticē ap 1100 cilvēkiem gadā. Ik gadus no tā mirst ap 700 cilvēkiem. Ar kuņģa vēzi Latvijā ik gadus saslimst 500 - 600 iedzīvotāju, kas, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstu rādītājiem, ir viens no visaugstākajiem pret iedzīvotāju skaitu. Pētījumā GISTAR iesaistītie zinātnieki atgādina: savlaicīga ļaundabīgo audzēju atklāšana ļauj veiksmīgi ārstēties, ka arī būtiski palielina pacientu dzīvildzi.

Arī pašlaik Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji 40 – 64 gadu vecumā aicināti pārbaudīt gremošanas trakta veselību. Bezmaksas veselības pārbaudes notiek Liepājā, Jūrmalas ielā 23, katru darba dienu no 7:00 – 13:00.

Vairāk: Bezmaksas gremošanas trakta veselības pārbaudes Liepājas un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem pētījuma ietvaros

Projekts "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


2022. gada 31. oktobrī. Informatīvā seminārā Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstiem - par GISTAR pētījumu

28. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa rīkoja Liepājas un Dienvidkurzemes ģimenes ārstu sanāksmi – informatīvu semināru.

Pasākuma ietvaros ar lekciju par iespējām kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanā un Eiropas perspektīvu šajos jautājumos lasīja Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, gastroeneterologs un Latvijas Universitātes profesors Mārcis Leja. Papildu šiem apsektiem, profesors ģimenes ārstus informēja par GISTAR pētījumu, kas pašlaik notiek Liepājā, un aicināja ģimenes ārstus iesaistīties tā īstenošanā, informējot savus pacientus par iespējām tajā piedalīties.

Foto: no personīgā arhīva

Ar Liepājas Sporta un veselības centra piedāvājumu iepazīstināja Liepājas Olimpiskā centra manžēas vadītājas Artis Lagzdiņš.

Savukārt Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Anita Zolmane iepazīstināja ar NVD aktualitātēm.

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam". Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


2022. gada 15. oktobrī. Projekta HYCOR rezultāti prezentēti Apvienotajā Eiropas Gastroeneteroloģijas nedēļas 2022 kongresā

No 8. līdz 11. oktobrim projekta HYCOR vecākā laborante – ārste rezidente Linda Anarkulova piedalījās Apvienotās Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļas 2022 (United European Gastroenterology Week 2022 – UEGWEEK 2022) kongresā, Austrijā, Vīnē. Dalībai pasākumā L. Anarkulova bija saņēmusi labākās UEG Nacionālās prezentācijas balvu. Šī balva tiek piešķirta daudzsološākajiem jaunajiem pētniekiem, apbalvojumu piešķirot visaugstāk vērtēto pētījumu abstraktu autoriem no katras valsts.

Foto: Linda Anarkulova. No personīgā arhīva.

UEGWEEK 2022 L. Anarkulova prezentēja stenda referātu “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer”, kas veidots, balstoties LU KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātos. Standa referāts iekļāva pētījuma secinājumus par kolorektālā vēža skrīningu ar izelpas analīzes palīdzību, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru.

Pētījuma HYCOR mērķis bija ar analizatora palīdzību diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža. Tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. Pētījums tiks turpināts, veidojot un izvērtējot vēl vairākus specifiskus vēža noteikšanas modeļus plašākā pacientu lokā.  

Projekts tiek finansēts ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. Nr.1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam" 


2022. gada 15. septembrī. Kongresā Austrijā tiks prezentēts stenda referāts par KPMI realizētā projekta HYCOR rezultātiem  

Projekta HYCOR vecākās laborantes – ārstes rezidentes Lindas Anarkulovas sagatavotais stenda referāts “Application of modular multi- sensor VOC analyser for non-invasive detection of colorectal cancer” apstiprināts prezentēšanai kongresā Apvienotajā Eiropas Garstroenteroloģijas nedēļā 2022 (United European Gastroenterology Week 2022), kas norisināsies no 2022. gada 8. oktobra līdz 2022. gada 11. oktobrim Austrijā, Vīnē. To iespējams apmeklēt gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē. Vairāk informācijas – pasākuma mājaslapā.  

L. Anarkulovas referāts ir par kolorektālā vēža, kas ir viens no biežāk sastopamajiem un nāvējošākajiem audzējiem, skrīningu. Lai mazinātu kolorektālā vēža izraisīto mirstību, nepieciešams ieviest efektīvu skrīninga metodi. Šāda metode varētu būt izelpas analīze, kas balstās uz gaistošo organisko savienojumu noteikšanu izelpā, izmantojot sensoru izelpas analizatoru. Pētījuma mērķis bija diferencēt kolorektālā vēža pacientus un indivīdus bez vēža, un tajā tika iekļautas divas pētījuma grupas – kolorektālā vēža pacienti un kontroles grupa. Šo abu grupu dalībnieki veica izelpas testu sensoru izelpas analizatorā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka sensoru izelpas analizators spēj atšķirt kolorektālā vēža pacientus un kontroles grupas pētījuma dalībniekus. 

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 26. jūlijā. GISTAR projekta ietvaros vairāki pacienti uzsākuši Helikobakrētijas pilori ārstēšanu

Turpinoties LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta projektam "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)" sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu, tā ietvaros vairākiem pacientiem uzsākta Helikobaktērijas pilori jeb H.pylori ārstēšana.   

Projekta ietvaros H.pylori eradikācijas kurss pacientiem tiek nodrošināts bez maksas.

Projekts tiek finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros, projekta ID Nr. 1.1.1.1/20/A/035 "Hibrīda-sensora izelpas analīze kolorektālā vēža skrīningam (HYCOR)".


2022. gada 21. jūlijā. Publicēts raksts par asins biomarķieru izmantošanu kuņģa pirmsvēža stāvokļu diagnostikā 

Žurnālā „Diagnostics” publicēts raksts par asins biomarķieru (t.sk. pepsinogēnu) vietu kuņģa pirmsvēža stāvokļu neinvazīvai diagnostikai: 

Assessment of Serum Pepsinogens with and without Co-Testing with Gastrin-17 in Gastric Cancer Risk Assessment—Results from the GISTAR Pilot Study

Pētījums veikts, izmantojot LU KPMI Latvijas novados veiktā pētījuma GISTAR materiālu.  

Pētījums veikts ciešā starptautiskā sadarbībā. Raksta autoru vidū kopā ar LU KPMI pētniekiem ir Spānijā strādājošā pētniece Claudia Robles, un ārvalstu līdzautoru skaitā pazīstami pētnieki no Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (International Agency for Research on Cancer jeb IARC) (Francijā).

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Gremošanas slimību centru GASTRO un Akadēmisko histoloģijas laboratoriju.

            

                                                                                                         2009/0220/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA

Copyright © 2012-2023 by GiStar LU KPMI LATVIA. All Rights Reserved.